S ohledem na probíhající rekonstrukci odborných učeben a dalších částí budovy v naší škole musíme přistoupit ke změnám termínů v organizaci školního roku 2017/2018.

26. 6. 2018 Vydání vysvědčení

27. 6. – 29. 6. 2018   Volno ředitele školy

V době ředitelského volna bude v provozu školní družina. Provoz školní družiny v době ředitelského volna: 7 hodin až 15 hodin.

Pro žáky, kteří budou přihlášeni do školní družiny ve dnech  27.6. – 29.6. 2018 bude zajištěn oběd ve školní jídelně.

O případných dalších změnách v souvislosti s rekonstrukcí budou žáci i rodiče včas informováni prostřednictvím webových stránek, žákovských knížek (notýsků), případně vyvěšením nových informací na dveřích školy.

Mgr. František Němec, ředitel školy