Níže uvedené výsledky v PDF souboru

Žáci, kteří uspěli v přijímacím řízení 3.5. 2018

(Pořadí dle počtu dosažených bodů)
1. M59
2. M58
3. M40
4. M33
5. M39
6. M49
7. M53
8. M47
9. M44
10. M3
11. M19
12. M14
13. M36
14. M34
15. M16
16. M4
17. M37
18. M17
19. M10
20. M27
21. M21
22. M23
23. M5
24. M56
25. M1
26. M32
27. M18
28. M35
29. M7

Žáci, kteří neuspěli v přijímacím řízení 3.5. 2018

(Pořadí dle počtu dosažených bodů)
30. M52
31. M55
32. M48
33. M54
34. M24
35. M30
36. M45
37. M9
38. M2
39. M46
40. M28
41. M15
42. M31
43. M26
44. M43
45. M29
46. M6
47. M25
48. M12
49. M20
50. M42
51. M13
52. M11
53. M8
Vyvěšeno 4.5. 2018 Mgr. František Němec
Tento stav není konečný, změny mohou nastat uvolněním míst  z důvodu nástupu žáků na osmileté gymnázium
nebo přestupem na jinou školu.