Dotazníkové šetření MAPA ŠKOLY

V tomto školním roce se naše škola zapojila již potřetí do dotazníkového šetření Mapa školy, které bylo určené pro žáky, rodiče, pedagogy, ale i správní zaměstnance. V letech 2009 a 2014 jsme se z Individuální zprávy zpracované společností SCIO dozvěděli, kde máme své slabé či silné stránky, jaké jsou naše příležitosti a vnější ohrožení pro rozvoj školy. Výsledky letošního šetření jsou k porovnání s předešlými v následujících přílohách. Děkujeme všem rodičům za vyplnění dotazníku, podnětné připomínky, pochvalu naší práce i případnou kritiku, kterou se budeme zabývat.

Vedení základní školy

2009_mapa_skoly

2014_mapa_skoly

2018_mapa_skoly_1

2018_mapa_skoly_2

2018_mapa_skoly_3