dav

Závěr kalendářního roku jsme v hodinách výtvarné výchovy pojali jako příležitost k návštěvě Východočeské galerie v Pardubicích, která si pro nás připravila hned několik nových programů,  zaměřených k právě probíhajícím výstavám.

S žáky volitelné výtvarné výchovy jsme navštívili program Křehké sny modernity, výstava je věnovaná 100. výročí vzniku republiky. Žáci sedmých tříd poznali Pardubice v programu Renesance, žáci devátých tříd se zúčastnili programu Machoň, kde byl  představen architekt Ladislav Machoň, který je s Pardubicemi spjat hlavně obdobím  vzniku první republiky. Šesté třídy se seznámily s programem Pardubice včera, dnes a zítra. Zde na dobových dílech autorů mohli posoudit, jak se Pardubice během 100 let změnily.

dav

Díky těmto výstavám jsme si doplnili další historické a umělecké souvislosti spjaté s historií nejen  Československé republiky, ale i Pardubic…