29. listopadu 2018 se na naší škole uskutečnil další Den otevřených dveří. K vidění byla vánočně vyzdobená škola. U stánku si rodiče mohli zakoupit výrobky žáků a učitelů. V prvních třídách probíhala Slavnost Slabikáře, na jejímž konci na děti čekalo překvapení v podobě dortu. V dalších třídách žáci za pomoci svých třídních učitelek a rodičů vyráběli, vařili a zdobili. Ve školní kuchyňce smažili sladké palačinky. Zapojila se i družina se zdobením perníčků. Pro zájemce o anglické knížky zde byla prodejní výstavka knížek. Představil se také DDM Alfa s pokusy a šachovým kroužkem. Estetické třídy předvedly svá vystoupení. Rodiče mohli posedět v jídelně školy a něco dobrého ochutnat. K nahlédnutí byly nově zrekonstruované odborné učebny. Svoji premiéru mělo vystoupení Polabinských Píšťalek venku u rozsvíceného stromečku se živým betlémem. Den otevřených dveří se vydařil.