Exkurze do Muzea řemesel 13. 11. 2018 odjela 5. B na exkurzi do Muzea řemesel v Letohradě. Jeli jsme vlakem, což už byl zážitek sám o sobě. V muzeu měla paní průvodkyně pro žáky připravený program a pracovní listy. Žáci byli rozděleni do týmů a plnili různé úkoly v souvislosti s různými řemesly. Seznámili se tak s různými nástroji, postupy i řemesly, se kterými se už v dnešní době málokdy setkají. Navštívili i historickou třídu. Program byl pěkně připravený a žáci odjížděli s novými vědomostmi i zkušenostmi.