Pokud máte zájem, aby ve školním roce 2019/2020 Vaše dítě navštěvovalo třídu s rozšířeným vyučováním matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky, protože ho baví matematika a přírodní vědy, přijďte se svým „páťákem“

ve čtvrtek 25. dubna 2019 ve 14 hodin

do naší ZŠ Polabiny 3 v ulici npor. Eliáše 344, kde se koná výběrové řízení.

Čeká zde moderně vybavená škola s rekonstruovanými počítačovými i odbornými učebnami, jazyková učebna, kvalitní vyučující i výuka vedená moderními formami a metodami práce s využitím interaktivních tabulí.

Přijímáni budou žáci na základě výsledků testů z matematiky a studijních předpokladů. Testy jsou připravovány ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou.

Přihlásit se můžete na mailové adrese  a.vlckova@zspol3.cz

Bližší informace Vám rádi poskytneme i na telefonních číslech:

464629943 nebo 464629940.

                                                                        Mgr. František Němec, ředitel školy