Dne 20.5. 2019 žáci 9.tříd pod vedením paní učitelky Zd.Sněhotové a svých třídních učitelů navštívili v Hradci Králové Malou vodní elektrárnu Hučák, kde se blíže seznámili s možností využití obnovitelných zdrojů energie (slunce, vítr, voda, biomasa, geotermální energie) a se zájmem si vyzkoušeli v interaktivní dílně, jak lze v praxi tyto zdroje využít.

Odpoledne se žáci přemístili na hvězdárnu a planetárium, kde jsme společně cestovali ve Vesmíru časem do minulosti i budoucnosti. Na konci prohlídky žáci v mlžné komoře viděli vznikající elementární částice protony a elektrony.

Přestože nám počasí nepřálo, odváželi si žáci z exkurze spoustu nových poznatků a dojmů.