Vážení rodiče,

jak jsme Vás již informovali na třídních schůzkách, potvrzujeme, že plánovaná rekonstrukce školní kuchyně a školní jídelny v budově školy proběhne. Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke změnám termínů v organizaci školního roku 2018/2019 a 2019/2020.

25. 6. 2019                 Vydání vysvědčení
26. 6. – 28. 6. 2019   Volno ředitele školy

V době ředitelského volna 26. 6. – 28. 6. 2019 nebude v provozu školní družina.                                                  

2. 9. – 6. 9. 2019        Volno ředitele školy 

V době ředitelského volna 2. 9. – 6. 9. 2019 bude v provozu školní družina. Provoz školní družiny v době ředitelského volna: 7 hodin až 15 hodin. Oběd pro žáky nebude z provozních důvodů zajištěn.     

Nový školní rok začíná 9. 9. 2019 – 1. třídy v 8 hodin před školou, 2. – 9. třídy od 9 hodin ve svých třídách.

O případných dalších změnách v souvislosti s rekonstrukcí budou žáci i rodiče včas informováni prostřednictvím webových stránek, informací v programu Bakaláři, případně vyvěšením nových informací na dveřích školy.

Mgr. František Němec, ředitel školy