Upozornění školní jídelny

Prosím zákonné zástupce, aby s jakýmkoliv dotazem, přihláškou ke stravování, žádostí o pardubickou kartu chodili

od 29. 8. 2019 – 6. 9. 2019, vždy od 8.00 – 12. 00 hod.

Z důvodu rekonstrukce a výdeje obědů v tělocvičně, nebudu od 9. 9. 2019 v kanceláři školní jídelny.

Provizorní kancelář školní jídelny bude v přízemí školy (označeno šipkami), u hlavního vchodu zvoňte *946.

Děkuji za pochopení.

Simona Frank – vedoucí školní jídelny

Odhlašování stravy – červen 2019

Odhlašování stravy v měsíci červnu bude umožněno pouze do pátku 21. 6. 2019 do 12 hod.

V případě nemoci strávníka může být oběd vydán do jídlonosiče.

Děkujeme a přejeme krásné prožití letních prázdnin. J

Simona Frank

Odhlašování stravy na školní rok 2019/2020

Po dobu rekonstrukce školní kuchyně a jídelny se mění možnost odhlašování stravy následovně:

odhlašování stravy bude pouze do 12.00 hod. jeden den předem

 (př. na 9. 9. 2019 je možno odhlásit stravu nejpozději do 8. 9. 2019 do 12.00 hod.)

V případě nemoci strávníka (první den nemoci) je možné vyzvednout stravu v jídlonosiči od 11.00 – 11.15 hod. v tělocvičně školy. Nutno zvonit pouze u hlavního vchodu na kancelář školy.

Děkuji za pochopení

Simona Frank