Společnost přátel ZŠ Pardubice – Polabiny III, z. s. a učitelský sbor ZŠ Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 pořádají 13. společenský večer školy

KDE: restaurace U Starýho Slona

KDY: 7. 3. 2020 v 19.00 hodin

Účinkuje hudební skupina „Borsalino“ a je připraven bohatý program!

Vstupenky k dispozici v kanceláři školy od 3. 2. 2020 na telefonním čísle 464 629 941