v kanceláři výchovné poradkyně

  • 4. 2. 2020
  • 18. 2. 2020                                   
  • 25. 2. 2020                                    14:30  –  17,30 hodin
  • 3. 3. 2020
  • 10. 3. 2020                               
  • slouží k potvrzení zájmu uchazeče nastoupit ke studiu oboru, na který byl přijat
  • musí být doručen do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí na SŠ
  • je vydáván základní školou

– proti podpisu zákonného  zástupce

– po předložení občanského průkazu