Elektronické vyřízení Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského zařízení

  • Žádost má dvě části, druhá slouží pouze při výměně pečující osoby
  • Stáhněte si žádost (jsou v ní předvyplněné údaje o důvodu)
  • Doplňte údaje dítěte – příjmení, jméno, rodné číslo
  • Elektronicky doručte do školy (e-mail d.svobodova@zspol3.cz)
  • Škola žádost vytiskne, potvrdí, naskenuje a zašle elektronicky zpět
  • Potvrzenou žádost doručte zaměstnavateli

Elektronická žádost o ošetřovné pro OSVČ

Informace k vyplnění: https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/

Samotná žádost: https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/