Opatřením hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 18.3.2020 č. 4/2020 podle ust. § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti s nouzovým stavem, který byl vyhlášen Usnesením vlády České republiky ze dne 15. 3. 2020 č. 219, byla naše škola určena k vykonávání péče o děti zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, poskytovatelů sociálních služeb, ozbrojených sil, orgánů veřejné moci, a dále se toto rozhodnutí týká řidičů veřejné hromadné dopravy a pedagogických nebo nepedagogických pracovníků určených škol nebo školských zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi určené školy nebo školského zařízení.

Telefonní číslo pro kontakt rodičů určených dětí s vedením školy: 774 900 754

Telefonní čísla určených tříd:

A – 704 859 220 B – 704 859 222 C – 704 859 219 D – 704 859 216