Dle nařízení MZ ČR s účinností od 11.03. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základních školách a ve školských zařízeních.

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Elektronické vyřízení Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského zařízení

  • Žádost má dvě části, druhá slouží pouze při výměně pečující osoby
  • Stáhněte si žádost (jsou v ní předvyplněné údaje o důvodu)
  • Doplňte údaje dítěte – příjmení, jméno, rodné číslo
  • Elektronicky doručte do školy (e-mail d.svobodova@zspol3.cz)
  • Škola žádost vytiskne, potvrdí, naskenuje a zašle elektronicky zpět
  • Potvrzenou žádost doručte zaměstnavateli

Elektronická žádost o ošetřovné pro OSVČ

Informace k vyplnění: https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/

Samotná žádost: https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/

Obědy ve školní jídelně nemusí rodiče odhlašovat. Vedoucí školní jídelny obědy dětem odhlásí automaticky na dny, kdy bude škola uzavřena.

Nově, dle nařízení MmP, se od neděle 15.3.2020 uzavírá také tělocvična.

Na doporučení Krajské hygienické stanice je do odvolání zrušen pronájem školní jídelny pro jakékoliv akce.