Vážení zákonní zástupci,

v souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 25. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně. Návrat prvostupňových dětí by měl být na základě dobrovolnosti, zákonní zástupci by měli zvážit, zda dítě do školy pošlou či nikoliv. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka (zadávání domácí práce, omezená online výuka). Žáci ve škole budou plnit stejné zadané úkoly.

 • Škola bude v provozu od 7.40 do 16 hodin.
 • Příchod a odchod žáků bude stanoven na určitý čas, aby nedošlo k hromadění žáků.
 • Časy příchodu a odchodu a podrobnější organizační pokyny budou upřesněny po utvoření skupin v týdnu od 18. 5. 2020.
 • Výuka bude probíhat v dopoledním bloku pro 1. – 3. ročník od 8.00 do 11.45 hodin, pro 4. a 5. ročník od 8.00 do 12.40 hodin (v průběhu 5. vyučovací hodiny bude organizován odchod žáků).
 • Odpolední činnost školní skupiny bude zajištěna pro žáky maximálně do 16.00 hodin.
 • Doporučený počet žáků ve skupině je 15.
 • Složení skupin bude neměnné.
 • Výuka nebude probíhat podle rozvrhu třídy. Výuka a dohled budou zajištěny pedagogickým pracovníkem – (učitel/ka, vychovatelka, asistent pedagoga).
 • Tělesná výchova je zakázána.
 • Obědy, z důvodu nemožnosti dodržet nařízená hygienická opatření, nebude škola zajišťovat.
 • Žáci budou mít minimálně 2 čisté roušky na den a 2 sáčky na uložení roušky.
 • Nepřihlášení žáci k 12. 5. nebudou moci být z organizačních důvodů zařazeni do činnosti školních skupin.

Aby mohlo být Vaše dítě zařazeno do této formy vzdělávání a naše škole se mohla na tuto situaci co nejdříve připravit, žádáme Vás o vyplnění závazné přihlášky (ke stažení níže) k nepovinné docházce do školní skupiny.

Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky na e-mailovou adresu svých třídních učitelů nejpozději do 12. května 2020 do 15 hodin.

Na základě počtu přihlášených žáků připraví naše škola organizaci školních skupin, zapojení pedagogických pracovníků do této činnosti, určí učebny a další podrobnosti na základě instrukcí vydaných MŠMT.

Upozorňujeme, že přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním čestného prohlášení (ke stažení níže) zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost, s datem podepsání ne starším jednoho dne. Podepsané čestné prohlášení bude žák odevzdávat v den nástupu do školy.

Mgr. František Němec

ředitel školy