Vážení rodiče,

níže Vám předkládáme organizaci nástupu žáků 1. stupně do školy dne 25.5.2020. Je to rozpis pouze na první den nástupu. Další dny jsou upřesněny v „Pokynu ředitele školy pro 1. stupeň“. V pokynu je také rozpis odchodů ze školy dle čísla skupiny žáků. Rozdělení do skupin se dozvíte při nástupu do školy 25.5.2020. Každý rodič dostane informaci o příchodu a odchodu svého dítěte písemně.

Pardubice 21.5.2020

Mgr. František Němec, ředitel školy

Organizace nástupu žáků 1. stupně do školy 25.5.2020

  • vchody pro jednotlivé skupiny budou označeny písmeny A, B, C
  • první den se řaďte s rozestupy dle označení třídy (příklad: třída 2.A ke vchodu A, 2.B ke vchodu B)
  • 25.5.2020 je nutné, aby u příchodu žáka do školy byl přítomen zákonný zástupce (bude určenému pedagogovi předávat čestné prohlášení)
  • pokud nemáte možnost si vytisknout čestné prohlášení, je k dispozici na dveřích hlavního vchodu do budovy školy

7:40 – 7:50 – 1. třídy

7:50 – 8:00 – 2. třídy

8:00 – 8:10 – 3. třídy

8:10 – 8:20 – 4. třídy

8:20 – 8:30 – 5. A, B, C

8:30 – 8:40 – 5.D