Vážení rodiče,

vracení přeplatku za školní družinu za měsíc duben – červen ve výši 600,-Kč proběhne v měsíci červnu na základě vyplněné žádosti o vrácení přeplatku a to převodem na váš účet. Formulář žádosti je ke stažení výše, případně v dokumentech školní družiny. Žádost můžete poslat na e-mail z.chlubnova@zspol3.cz  (podpis nemusíte skenovat, stačí vyplnit). nebo vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu do budovy školy do konce května.

Úplata za kroužky školní družiny se nevrací, ale bude převedena na první pololetí šk. roku 2020/2021 v případě, že žák bude nějaký kroužek navštěvovat.

Pohádkové předplatné zůstává v platnosti, náhradní termíny budou určeny nebo bude vráceno vstupné. Budeme vás včas informovat.

Děkujeme za pochopení.