Vážení rodiče budoucích prvňáčků, milí budoucí žáci,

vzhledem k současným hygienickým opatřením se schůzka 1. ročníků uskuteční 1. 9. 2020 od 8:45 ve třídě, kde obdržíte informace k průběhu školního roku a požadavky třídní učitelky. Seznam věcí potřebných do 1. třídy je uvedený v příloze.

Slavnostní zahájení školního roku proběhne 1. 9. 2020 od 8:00 hodin před budovou školy.

Požadavek na umístění do školní družiny jste psali na Žádost o přijetí. Přihlášku do školní družiny obdržíte na 1. schůzce ve třídě 1. 9. 2020.

Přihlašování do školní jídelny probíhá na základě Přihlášky ke stravování (ke stažení níže, příp. na stránkách školy v dokumentech). Pro ty, kteří nemají možnost tisknout, budou Přihlášky umístěny na dveřích školy. Evidenční číslo žáka, které potřebujete k identifikaci platby, bude vyvěšené v seznamu žáků jednotlivých tříd na stránkách školy od 29. 6. 2020 podle identifikátoru na Žádosti o přijetí. Na Přihlášku ke stravování evidenční číslo a třídu uvádět nemusíte (doplníme si sami).

Přihlášky ke stravování můžete zasílat elektronicky na mail: s.frank@zspol3.cz nebo vhodit do schránky u hlavního vchodu školy společně se Žádostí o Pardubickou kartu, nejpozději do 3. 7. 2020. Informace o bezhotovostních platbách stravného najdete ke stažení níže, příp. na stránkách školy v dokumentech.

K výdeji stravy budete potřebovat Pardubickou kartu. Žádost o vystavení Pardubické karty s obchodními podmínkami bude umístěna na dveřích školy od 15. 6. 2020.

Vyplněnou Žádost vraťte nejpozději do 3. 7. 2020 s podepsanou fotografií dítěte do schránky u hlavního vchodu. Pardubická karta bude vydávána od 24. 8. 2020 od 8:00 do 12:00 v kanceláři ŠJ (zvonit u hl. vchodu *970) nebo na schůzce ve třídě 1. 9. 2020. O Pardubickou kartu si také můžete zažádat sami.

Děkujeme za spolupráci při přípravě Vašeho prvňáčka, budeme se na Vás těšit v září a přejeme klidné prožití letních měsíců.

Mgr. František Němec

ředitel školy

Přílohy: