Budoucí druháci a třeťáci:

  • s dětmi přihlášenými  prostřednictvím ankety na bakalářích počítáme, přesto potřebujeme ještě vyplnit přihlášku
  • Zde je přihláška do ŠD na školní rok 2020/2021, případně je ke stažení na webových stránkách školy (školní družina- dokumenty).

Přihlášku pošlete elektronicky na adresu  z.chlubnova@zspol3.cz  nebo vhoďte do schránky na poštu u hlavního vchodu do budovy školy do 26.června 2020.

  • tiskopisy přihlášky budou také umístěné u hlavního vchodu do budovy školy, vyplněnou přihlášku můžete vhodit do schránky na poštu
  • děti, které navštěvují školu v současné době, obdrží přihlášku ve škole a přinesou zpět                                                                                        
  • poslední možnost přihlášení bude osobně ve dnech 27. a 28.srpna 2020 v době od 15 do 17 hodin ve vestibulu školy u vedoucí vychovatelky
  • záznamy o uvolnění dítěte nevyplňujte, doplníte v září podle skutečné potřeby

Rodiče budoucích prvňáčků vyplní přihlášky 1.září při nástupu do školy a dozví se vše potřebné.

Děti, které navštěvovaly s ŠD divadlo – pohádkové předplatné se zúčastní náhradního představení v pondělí 14.září 2020, bližší informace včas pošleme.