Vážení rodiče budoucích prvňáků,

v příloze předkládáme seznam budoucích prvních tříd. Najdete se podle identifikátoru se Žádosti o přijetí.

Evidenční číslo budete uvádět jako variabilní symbol pro platbu do školní jídelny.

Děkujeme za respektování sestavených tříd a v září se s Vámi a Vašimi dětmi těšíme na setkání.

Přeji klidné prázdniny.

Mgr. František Němec, ředitel školy