Žáci se dostaví od 7.40 do 8.00 hodin do svých tříd.

U vstupu do školy si žáci vydezinfikují ruce z umístěných nádob s dezinfekcí.

Ve společných prostorách školy se žáci pohybují s rouškou, boty si nepřezouvají.

U vstupu do třídy žáci, kteří se neúčastnili výuky, odevzdají Čestné prohlášení (viz příloha). Pro ty, kteří si nemohou Čestné prohlášení vytisknout, je umístěné na dveřích školy.

Vydávání vysvědčení proběhne od 8.00 do 8.45 hodin.

Pro žáky 1. stupně od 9.00 do 16 hodin dál funguje činnost skupin podle rozpisu.

Vydat vysvědčení před 30. 6. 2020 nelze. Je možné předat vysvědčení po předchozí domluvě jinému členu rodiny – nevstupuje do školy.

Nevyzvednutá vysvědčení budou k dispozici do 3. 7. v kancelářích zástupkyň ředitele. Od 7. 7. do 10. 7. v kanceláři školy.

Výměna učebnic proběhne v září.

Věříme, že se v září sejdeme již v běžném režimu.

Přejeme Vám klidné prožití prázdnin a těšíme se 1. září na shledanou.

Vedení školy