Časté dotazy II. 21.10.2020

Vážení rodiče a milí žáci,

předkládáme Vám aktuální informace k distanční výuce. Věříme, že společně to zvládneme.

 1. Bakaláři – hlavní zdroj informací, domácích úkolů, spojení s třídním učitelem, …kde hledat informace:
  • „Domácí úkoly“ – dle předmětů,
  • „Zprávy obecné“(„Komens“) – od třídního učitele, vedení školy
  • „Veřejné dokumenty“ – výukové materiály (dle jména učitele) 
 2. Teams – v kalendáři pozvánky na online hodiny, přehled všech budoucích online hodin. Připojení se do online hodin, sdílené pracovní listy, případně testy z aplikace Forms. To, co nelze připojit/vložit do Bakalářů, najdete v Teamsech.
 3. Nové rozvrhy pro II. stupeň – přehledné, barevné označení hodin synchronní online výuky pro danou třídu
 4. I. stupeň – 1. a 2. třída – každý den synchronní online spojení s třídní učitelkou dle pozvánky v Teamsech
 5. I. stupeň – 3. – 5. třída – dle pozvánky v Teamsech synchronní online spojení s třídní učitelkou a vyučujícím Aj, týdně 2 hodiny Čj, 2 hodiny M, 1 hodina Aj
 6. Distanční výuka je pro žáky povinná. Skládá se z výuky synchronní (videohovory) a asynchronní (Bakaláři)
 7. Pokud se žáci nespojí s vyučujícím (různé důvody – i technické) – je potřeba žáka omluvit omluvenkou do Bakalářů
 8. Nemáte online spojení – spojte se emailem s třídním učitelem, připravíme vám papírové varianty učiva – převezmete si u hlavního vchodu školy
 9. V případě, že žáci nenastoupí 2.11. 2020 do škol budou platit tyto informace

Mgr. František Němec, ředitel školy

Jak na online výuku

Jak bylo napsáno výše, výuka může být vedena (zadávána) přes portál Bakaláři (https://bakalari.zspol3.cz) – přihlašovací údaje již dlouho užíváte.

Druhá možnost je platforma Microsoft Teams, které jsou součástí MS Office 365, do nichž má Vaše dítě přístup svým žákovským Microsoft účtem (e-mailová adresa končící …@zspol3.cz) a heslem. Problémy s přihlašovacími údaji řešte na j.sykora@zspol3.cz.

Vstup do MS Office (Teams) – synchronní výuka

Zcela dostatečný pro příjem online výuky je přístup přes online webový portál Office 365 – není třeba nic instalovat do počítače.

Doporučený je přístup přes prohlížeč Microsoft Edge, Microsoft New Edge (Windows 10), případně v horším případě Google Chrome (Mozilla má problémy).

„Na internetu“ tedy zadejte adresu
www.office.com

Tam Přihlásit se (pokud užívá ještě někdo jiný pak Přihlásit se jiným účtem) – E-mail MS účtu, potom heslo.

Vstoupíte tím do online portálu Office 365, kde mimo Wordu, Excelu, PowerPointu atd. najdete i TEAMS.

Jak pracovat s MS Teams – odkaz na poměrně obsáhlé video: https://youtu.be/suIwA2dvxD4