Vážení rodiče,

naše škola byla vybrána k zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí:  

  • obecní policie;
  • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
  • příslušníci ozbrojených sil;
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
  • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

V případě, že máte o danou službu zájem, stáhněte si, prosím, formulář a vyplněný odešlete na mail:

f.nemec@zspol3.cz v kopii d.svobodova@zspol3.cz

V případě dotazu volejte na 774 900 754.

Provoz bude zajištěn od 6.30 do 16.30 hod.

Děti budou ve skupinách po 15. Oběd bude zajištěn ve školní jídelně.

Bude nutné mít celý den na ústech roušku, proto vybavte děti několika rouškami v sáčku + sáčkem na použité roušky.

Děti předáte ráno u vchodu, kde jim bude změřena teplota a domluvíte se na čase odchodu. Odpoledne si budete děti vyzvedávat na základě zavolání na mobilní číslo přidělené ke skupině Vašeho dítěte (bude sděleno při převzetí dítěte).

Mgr. František Němec

ředitel školy