V letošním školním roce opět nabízíme předplatné pro žáky i rodiče do Východočeského divadla – skupina S. V této sezóně jsou to pouze 4 tituly: Tři veteráni, Noc na Karlštejně, Jako břitva a Až ustane déšť

Cena 540,- Kč žák, 780,- Kč ostatní. Začátky představení jsou vždy v 17,30 hod.

V případě zájmu prosím kontaktuje p. uč. Pelcákovou na e-mail m.pelcakova@zspol3.cz do 19. 11. 2020. Uveďte jméno žáka a třídu, počet vstupenek a zda se jedná o vstupenky žákovské nebo dospělé. Úhrada bude probíhat až po dohodě s VčD a budete o tom včas informování. Přihlášku prosím považujte za závaznou.

Na jednotlivá představení není zajištěn pedagogický doprovod.