Vážení rodiče,

předkládáme Vám informace k provozu školy od 4. 1. 2021.

  1. Od 4. 1. 2021 nastupují prezenčně do školy pouze 1. a 2. ročníky. Všichni žáci musí mít roušky. Škola pro ně bude otevřena od 7:30 hodin. Rodiče můžete posílat děti průběžně.
  2. Tito žáci se budou stravovat ve školní jídelně dle našeho vnitřního rozpisu – obědy budou mít přihlášené. Pokud dítě nepřijde do školy, oběd si odhlaste.
  3. Školní družina pro žáky 1. a 2. tříd bude otevřena. Dodržována bude homogenita skupin – jedna třída = jedno oddělení ŠD. Ranní družina bude v provozu od 6:00 hodin, pro každou třídu zvlášť.
  4. Ostatní ročníky budou mít distanční výuku.
  5. Při distanční výuce online pokračujeme v práci s aplikací Teams. Žáci dostanou pozvání do hodin od vyučujících do kalendáře. Sledujte program Bakaláři – domácí úkoly a aplikaci Teams – kalendář online výuky, samostatné práce a další.
  6. Rozvrh je platný dle výuky v říjnu a listopadu 2020 – viz naše stránky https://www.zspol3.cz/2020/12/rozvrhy-pro-2-stupen-pro-online-vyuku-od-4-1-2021/
  7. Všem žákům na distanční výuce budou obědy hromadně odhlášeny. Kdo bude mít zájem o obědy musí si je přihlásit. Změny obědů můžete provést na současný den do 7:00 hodin.
  8. Obědy pro žáky na distanční výuce budou vydávány do boxů od 11:00 hodin do 14:00 hodin z okénka na dvoře školy.

V Pardubicích 29. 12. 2020

Mgr. František Němec, ředitel školy