Vážení rodiče,

naše škola byla opět vybrána k zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí, pokud k nám vaše děti chodily již minulém období, režim zůstává stejný.

Výňatek z Usnesení vlády ČR ze dne 23.12.2020 č. 1378 o přijetí krizového opatření.

Vláda I. nařizuje

1. s účinností ode dne 4. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

zaměstnanci bezpečnostních sborů, zaměstnanci obecní policie, zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci zařízení školního stravování, zaměstnanci České pošty, s. p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,

2. vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 30 dětech

V případě, že máte o danou službu zájem, stáhněte si, prosím, formulář a vyplněný odešlete na mail:

f.nemec@zspol3.cz v kopii d.svobodova@zspol3.cz

V případě dotazu volejte na 774 900 754 (telefon bude v provozu od pondělí 4.1.2021 7:00 hodin).

Provoz bude zajištěn každý den od 6.30 do 16.30 hod.

Děti budou v neměnných skupinách do 30 žáků. Oběd bude zajištěn ve školní jídelně.

Bude nutné mít celý den na ústech roušku, proto vybavte děti několika rouškami v sáčku + sáčkem na použité roušky.

Děti předáte ráno u vchodu, kde jim bude změřena teplota a domluvíte se na čase odchodu. Odpoledne si budete děti vyzvedávat na základě zavolání na mobilní číslo přidělené ke skupině Vašeho dítěte (bude sděleno při převzetí dítěte).

Pardubice 29.12.2020

Mgr. František Němec, ředitel školy