Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků naší školy,

žijeme v nelehké době, která nás staví do obtížných životní situací. Pandemie Covidu-19 je zcela nová zkušenost pro celé lidstvo. Základní škola zřizovaná obcí jako státní instituce se musí řídit nařízeními vlády nebo příslušných ministerstev. Množí se reakce Vás rodičů k návratu žáků od 12.4.2021 do škol. Určitě sami sledujete ve sdělovacích prostředcích postup a rychlost ministerských úředníků při přípravě změn v dané situaci. Každý občan se v některých opatřeních někdy těžko orientuje a nepostřehne ani změny, které se mění ze dne na den.

Přestože jsme byli ubezpečováni, že informace dostaneme s předstihem, opak je pravdou. První konkrétní podklady dorazily do škol 7.4.2021 v poledne a poslední včera 8.4.2021 v 17 hodin.

Vše jsme také diskutovali společně s ostatními řediteli dalších základních škol v Pardubicích a naším zřizovatelem.

Podobné organizační záležitosti připravujeme s největší pečlivostí, aby to odpovídalo provozu školy a aby se žáci i zaměstnanci cítili co nejlépe. Vždyť jsme největší základní školou v Pardubicích. Věřte, že i nyní jsme postupovali stejně.

Můžeme mít na věci rozdílné názory a nesouhlasit s různými opatřeními, ale znovu připomínám, jsme státní instituce. Prosíme tedy ty rodiče, kteří nesouhlasí s nošením roušek, s testováním, … obraťte se se stížnostmi na úřad vlády, MŠMT, MZČR nebo jiné instituce, které tyto opatření nařizují. Nestavte školu proti dětem. Jestli si nepřejete, aby vaše dítě chodilo za těchto podmínek do školy, nechte ho doma. Informujte svoji paní učitelku emailem. Absence vašeho potomka bude omluvena a učební plán na týden vám bude zaslán.

Pomozte svým dětem zvládnout návrat do školy se vším všudy, pomůžete tím i naší – svojí škole.

Děkuji Vám rodičům za pochopení. Zároveň děkuji všem našim zaměstnancům – pracovnicím školní jídelny, úklidu a všem pedagogům za to, jak přistupují již celý rok ke své práci. Staráte se o děti pracovníků IZS a ještě učíte na dálku „Covid neCovid“ jako jediná základní škola v Pardubicích. Patří Vám všem můj dík za to, že to společně zvládáme.

František Němec, ředitel školy

Pardubice 9.4.2021