Vážení rodiče,

stalo se pravidlem předávat školám informace o návratu žáků na poslední chvíli. Včera odpoledne jsme se ze sdělovacích prostředků dozvěděli o návratu II. stupně.

Od 3.5.2021 se vrací do škol II. stupeň základních škol.

V naší škole nastoupí žáci 6. a 8. tříd.

Žáci 7. a 9. třídy zůstávají příští týden na online výuce a nastoupí až za týden od 10.5.2021.

Vstup do prostorů šaten pro II. stupeň: 6. třídy od 7.30 hodin, 8. třídy od 7.45 hodin.

Režim prvního stupně zůstává nezměněný a třídy rotují dle platného rozdělení.

Výuka bude pro žáky prvního i druhého stupně přítomné ve škole dle platného rozvrhu.

V pondělí se budou při příchodu testovat všichni žáci 1. i 2. stupně. K dispozici máme ještě na příští týden Singclean testy – jak na to ve škole | testování.edu.cz.

Žáci I. stupně budou mít od následujícího týdne (tj. od 3.5.2021) testování pouze v pondělí.

Žáci II. stupně se budou samostatně testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Žáci si testování provádějí samostatně.

Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku (doma) na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena. Škola předá informaci o pozitivní testu žáka zákonnému zástupci. Žádáme rodiče, aby si v těchto případech své děti vyzvedli co nejdříve. 

Žák, který prodělal onemocnění Covid-19 v posledních 90 dnech nemusí být testován, pokud předloží potvrzení o prodělané nemoci od praktického lékaře (stačí i SMS s datem testu).

Objednání obědů pro děti můžete udělat do neděle. V pondělí 3.5. po telefonické dohodě s paní vedoucí Frank do 7.00 hodin (464629970).

Po celý pobyt ve škole jsou povinné pro žáky roušky (chirurgické, nano apod., ne doma šité).

Výuka tělesné výchovy bude ve škole probíhat za příznivého počasí ve venkovním areálu za dodržení platných nařízení (roušky při sportování žáci nemusí mít, dodržuje se homogenita skupin).

Žáci rodičů z IZS a dalších určených profesí pokračují v pobytu ve škole za nezměněných podmínek. Přesouvají se pouze do prostorů I. stupně. Prosíme rodiče, aby je přiváděli hlavním vchodem.

30.4.2021

Mgr. František Němec