Informace k výběrovému řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ve školním roce 2021/2022 pro žáky současných 5. tříd

(netýká se žáků naší základní školy – ti najdou informace níže)

Máte dítě v páté třídě a uvažujete, že by ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo třídu s rozšířeným vyučováním matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky, protože ho tyto předměty baví?

Přijďte tedy ve čtvrtek 20. května 2021 ve 14 hodin do naší ZŠ Polabiny 3 v ulici npor. Eliáše 344, kde se koná výběrové řízení.

 Pro zachování bezpečnosti a vládních opatření, přineste s sebou potvrzení o negativním testu na COVID 19. V případě, že test nemáte, otestujeme zájemce ve škole od 13.30h AG testem. Registrace bude probíhat ve vestibulu školy od 13.45h.

Obsahem výběrového řízení bude test z matematiky a studijních předpokladů.

Přihlásit se můžete na emailové adrese  a.vlckova@zspol3.cz

Bližší informace Vám rádi poskytneme i na telefonních číslech: 464629943 nebo 464629940.

                                                                                         Mgr. František Němec, ředitel školy

Informace k výběrovému řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ve školním roce 2021/2022 pro žáky NAŠICH současných 5. tříd

(další informace se týkají pouze žáků naší základní školy)

Máte dítě v páté třídě a uvažujete, že by ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo třídu s rozšířeným vyučováním matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky, protože ho tyto předměty baví?

Výběrové řízení se uskuteční ve čtvrtek 20. května 2021 od 9 do 11 hodin

Pro zachování bezpečnosti a vládních opatření, otestujeme žáky AG testem v 8.30h ve třídách.

Obsahem výběrového řízení bude test z matematiky a studijních předpokladů.

Přihlásit se můžete prostřednictvím ankety v systému Bakaláři, která bude spuštěna 3.5.2021

Bližší informace Vám rádi poskytneme i na telefonních číslech: 464629943, 464629940 nebo na emailové adrese  a.vlckova@zspol3.cz

                                                                                         Mgr. František Němec, ředitel školy