Vážení rodiče,

předkládáme Vám další plán návratu našich žáků do školy, který byl připraven dle manuálu MŠMT a potřeb naší základní školy. Při návratu první skupiny žáků v týdnu od 12.4.2021 probíhalo vše bez problémů a žáci zvládali samotestování velmi zručně. Děkujeme také rodičům, kteří přišli se svými dětmi na první testování do vestibulu školy a pomáhali jim. Přispěli tím k plynulému a bezproblémovému příchodu i těch nejmenších žáčků.

Těšíme se na návrat další skupiny našich žáků a postupný přechod ke klasické výuce.

 • Do škol se vrací první stupeň základních škol. Učit se bude v rotační výuce (střídat se budou třídy po týdnech).
 • V týdnu od 12.4. 2021 nastoupily třídy 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 5. A, 5. B, 5.C, 5.D.
 • V týdnu od 19.4.2021 nastoupí do školy třídy 2. A, 2. B, 2. C, 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 4. C.
 • Druhé a třetí třídy budou nastupovat od 7.30 hodin v pondělí a ve čtvrtek, kdy bude probíhat, testování žáků.
 • Čtvrté třídy budou v pondělí a ve čtvrtek nastupovat od 8.00 hodin.
 • Ostatní dny (úterý, středa, pátek) bude ráno nástup od 7.40 hodin do 7.55 hodin pro všechny třídy.
 • Školní družina bude v provozu ráno od 6.30 hodin a odpoledne do 17.00 hodin. Žáci budou rozděleni dle tříd (kolektivy se nebudou míchat). Po příchodu do ranní družiny se žáci otestují pod dohledem paní vychovatelky.
 • Po celý pobyt ve škole jsou povinné roušky (chirurgické, nano apod., ne doma šité).
 • Žáci se budou samostatně testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Ve všech třídách budou přítomné třídní učitelky a paní asistentky, které žáky provedou celým testováním a pomohou s instruktáží a organizací. Žáci si testování provádějí samostatně.

Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku (doma) na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena. Škola předá informaci o pozitivní testu žáka zákonnému zástupci. Žádáme rodiče, aby si v těchto případech své děti vyzvedli co nejdříve.

Video o samotestování – https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 • Při testování žáků druhých a třetích tříd může být přítomen zákonný zástupce. Prostor pro toto testování bude ve vestibulu školy za přítomnosti určených pracovníků školy. V případě velkého zájmu bude potřeba vyčkat ve frontě před školou a dodržovat rozestupy. Zákonný zástupce může vstoupit do budovy pouze s respirátorem a po předchozím pokynu určeného pracovníka školy.
 • Žák, který prodělal onemocnění Covid-19 v posledních 90 dnech nemusí být testován, pokud předloží potvrzení o prodělané nemoci od praktického lékaře (stačí i SMS s datem testu).
 • Ve škole jsou možné individuální konzultace ve formátu jeden žák, jeden učitel bez nutnosti testování.
 • Výuka bude pro žáky prvního stupně přítomné ve škole dle platného rozvrhu.
 • Výuka předmětů Hv a Tv bude ve škole probíhat za příznivého počasí ve venkovním areálu.
 • Žáci na distanční výuce pokračují dle online rozvrhů.
 • Odebírání obědů od 12. 4. 2021: všichni žáci i zaměstnanci mají obědy odhlášeny. Pokud máte zájem o obědy, musíte si je přihlásit sami. Prosíme o včasné přihlášení.

Odběr obědů u výdejního okénka v době distanční výuky 1. – 9. tříd zůstává stejný od 11.00 h do 14.00 h. Oběd bude vydáván do jednorázových zatavených jídelních boxů.

Žáci na prezenční výuce si oběd musí sníst ve školní jídelně.

 • Zákonní zástupci, kteří se rozhodnou neposílat dítě do školy, sdělí tuto informaci své třídní učitelce emailem. Třídní učitelka pošle rodičům plán práce na týden, kdy je třída ve škole.
Ve škole bude umožněn pobyt žákům v době distanční výuky 1. stupně, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pro tyto žáky platí:

 • Metodický pokyn MŠMT omezuje počet ve skupině na 30 dětí.
 • Žáci budou pod dohledem pedagoga. Po příchodu do školy se otestují a následně se budou účastnit online výuky své třídy. Doporučujeme, aby každý žák měl PC, tablet nebo mobil a sluchátka.
 • Pobyt žáků ve škole bude umožněn od 7.00 hodin do 17 hodin. Skupina bude využívat prostory třídy 8.B.
 • Obědy pro žáky rodičů vybraných profesí viz výše si musí zákonný zástupce objednat.
 • Prosíme rodiče o vyplnění přihlášky a zaslání na email d.svobodova@zspol3.cz.

V Pardubicích dne 14.4.2021

Vedení Základní školy Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344