Vážení rodiče,

předkládáme Vám popis výdeje nové Pardubické karty pro žáky základních škol podle informací dopravního podniku.

  • pokud nejezdíte pardubickou hromadnou dopravou a nebudete si pořizovat novou Pardubickou kartu, je možné na čtecích zařízeních školní jídelny využívat starou kartu.
  • pokud nechcete přečipovat a ponecháte si stravu na staré Pardubické kartě, nebude Vám na DPMP a.s. odebrána.
  • přečipování nové Pardubické karty žákům, kteří se účastní rotační výuky nebo si vyzvedávají oběd u výdejového okénka, provede paní vedoucí školní jídelny Simona Frank, další žáci vyčkají s přečipováním po návratu do školy

Žáci prvních tříd

Pro žáka 1. třídy bude nová Pardubická karta vyrobena bezplatně.

Žádost si můžou rodiče stáhnout. Prosíme o vrácení vyplněné a podepsané žádosti s fotografií dítěte do školy. Stačí dát do obálky a vhodit do schránky u hlavního vchodu.

Žádost se skládá ze dvou částí – první strana – originál (zůstává v DPMP) a druhá strana – kopie (zůstává zák. zástupci dítěte).

Ostatní žáci

Zákonní zástupci ostatních žáků musí o novou Pardubickou kartu požádat těmito způsoby:

1.       Podání žádosti na přepážce DPMP

·         Zákonný zástupce vyplní papírovou žádost, doloží svůj OP, rodný list a fotografii dítěte (papírovou nebo na flash disku). Při podání žádosti je hrazen poplatek 50,- Kč.

·         Podání žádosti je možné v Zákaznickém centru v Pernerově ulici nebo na předprodeji na hlavním nádraží.

2.       Podání žádosti přes e-shop

·         Zákonný zástupce podá žádost přes e-shop DPMP zde: https://www.dpmp.cz/cestovani-mhd/nova-pardubicka-karta/e-shop.html. Pro děti do 15 let bude možné přes e-shop podat žádost od května 2021. Při podání žádosti je hrazen poplatek 50,- Kč a to bankovní kartou přes platební bránu.

·         Místo odběru může být buď na pobočce DPMP (hlavní nádraží nebo ZC Pernerova) nebo poštou domů na trvalé bydliště nebo korespondenční adresu. Adresa na dopise bude pod jménem a příjmením dítěte, je tedy nutné, aby tímto příjmením byla označena i schránka.

·         Jelikož při žádosti přes e-shop nejsou na Pardubické kartě ověřeny osobní údaje, je karta doručena jako „občanská“, tedy beze slevy. Pro nastavení slevy je nutné se dostavit na pobočku DPMP s rodným listem dítěte a žákovská sleva bude následně na kartě nastavena.

3.       Podání žádosti ve škole

·         Zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím školy (vyplní papírovou žádost, doloží fotografii a správnost údajů na žádosti ověří škola). Při podání žádosti je hrazen poplatek 50,- Kč.

·         Žádost se skládá ze dvou částí – první strana – originál (zůstává v DPMP) a druhá strana – kopie (zůstává zák. zástupci dítěte).

·         Žádosti ve škole vybírá vedoucí školní jídelny paní Simona Frank (s.frank@zspol3.cz, 464629970).

·         Vyrobené karty do školy doručí zaměstnanec DPMP, vždy na konci měsíce, karty pak předá žákům škola.

Žáci, kteří aktuálně využívají na svojí původní Pardubické kartě časovou jízdenku, mají možnost jízdenku na původní kartě „dojezdit“. Na původní Pardubickou kartu je možné aktivovat časové jízdenky nejpozději do 31.8.2021 s tím, že platnost časové jízdenky musí začínat nejpozději dne 31.8.2021. Aktivace je možná pouze po předložení karty na přepážkách DPMP. Časovou jízdenku platnou 1.9.2021 a později již na původní kartu nebude možné aktivovat, v tomto případě je již nutné zřídit novou Pardubickou kartu.

Žáci, kteří využívají elektronickou peněženku, se již s původní Pardubickou kartou nemají možnost ve vozidlech MHD odbavit. V tomto případě doporučujeme si co nejdříve zažádat o novou Pardubickou kartu nebo nahrát 365 denní časovou jízdenku na původní Pardubickou kartu.

Převody zůstatků v elektronické peněžence z původních Pardubických karet na nové bude možné realizovat osobně na přepážkách DPMP po předložení karet od druhé poloviny dubna 2021. Převody časových jízdenek bude možné realizovat také na přepážkách DPMP (doporučujeme však časovou jízdenku na původní Pardubické kartě „dojezdit“).

Děkujeme za spolupráci.

Simona Frank, vedoucí školní jídelny

Telefon: 464 629 970

Email: s.frank@zspol3.cz