Žáci, kteří uspěli v přijímacím řízení 20.5. 2021
(Pořadí dle počtu dosažených bodů)
1.M32
2.M38
3.M21
4.M23
5.M35
6.M9
7.M2
8.M8
9.M24
10.M6
11.M46
12.M22
13.M27
14.M39
15.M12
16.M28
17.M25
18.M19
19.M43
20.M33
21.M34
22.M7
23.M5
24.M14
25.M44
26.M40
Žáci, kteří neuspěli v přijímacím řízení 20.5. 2021
(Pořadí dle počtu dosažených bodů)
27.M20
28.M29
29.M41
30.M3
31.M13
32.M15
33.M11
34.M31
35.M45
36.M18
37.M16
38.M4
39.M26
40.M1
41.M17
42.M10
43.M36
44.M37
Tento stav není konečný, změny mohou nastat uvolněním míst  z důvodu nástupu žáků na osmileté gymnázium nebo přestupem na jinou školu.
Vyvěšeno 24.5. 2021
Mgr. František Němec