Vážení rodiče, milí žáci,

předkládáme Vám informace k úplnému návratu do normálu „Zpátky do školy“ od 17.5.2021.

Výuka

Všichni žáci školy, první i druhý stupeň nastupují společně.

Výuka pro žáky prvního i druhého stupně přítomné ve škole probíhá dle platného rozvrhu.

Homogenita tříd a oddělení družiny se nemusí dodržovat.

Tělesná výchova pokračuje ve venkovním areálu školy.

Hudební výchova bude nadále bez zpěvu.

Na 2. stupni začne výuka volitelných předmětů.

Od 17.5.2021 končí péče o děti z 1. stupně rodičů z IZS a dalších vybraných profesí.

Šatny budou pro žáky otevřeny každý den od 7.30 hodin. Prosíme přicházejte průběžně a z šaten pokračujte do svých tříd.

Roušky

Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci povinni nosit roušky (chirurgické, nanoroušky,…ne doma šité). Třídní učitelé mají k dispozici náhradní chirurgické roušky. Žáci se o ně mohou přihlásit.

Při hodinách tělesné výchovy venku a pobytu školní družiny venku nemusí mít žáci roušky.

Testování

Testování antigenními testy bude probíhat vždy v pondělí – 1x týdně. Žáci, kteří nastoupí do školy z různých důvodů až další dny, se otestují u třídního učitele v den nástupu.

Pondělní testování proběhne ve třídách první vyučovací hodinu.

Bohužel nevíme, zda obdržíme dodávku od ministerstva školství – to by měly být testy Flowflex (Návod na použití antigenního rychlotestu Flowflex SARS CoV 2 pro samotestování – YouTube). Pokud dodávka nedorazí máme zamluvené LEPU testy, které se používaly při návratu 1. stupně do školy (jak na to ve škole | testování.edu.cz).

Rodiče, kteří pomáhají svým dětem při testování, přicházejí společně s dětmi do školy od 7.30 hodin. Toto společné testování bude probíhat vždy ve vestibulu školy – u hlavního vchodu. Je možné použít i vlastní antigenní testy.

Žáci mohou také donést potvrzení, že byli testováni na „testovacím místě“. Ne však starší 48 hodin.

Provoz družiny

Školní družina se vrací do normálního režimu.

Ranní družina bude opět od 6.00 hodin. V pondělí se žáci, přicházející do ranní družiny, otestují s paní vychovatelkou.

Odebírání obědů od 17.5.2021

Všichni žáci i zaměstnanci mají obědy odhlášeny, pokračujte, prosím, v jejich včasném přihlašování, pokud o ně máte zájem.

Pro děti, které nenastoupí do školy a pro děti nemocné (1. den nemoci) zůstává odběr obědů u výdejního okénka od 11.00 hod. do 11.45 hod. Oběd bude vydán do jednorázových zatavených jídelních boxů.

Všichni žáci, kteří chodí do školy, si oběd musí sníst ve školní jídelně. Do jednorázových boxů jim oběd nebude vydáván.

Kontakt na vedoucí ŠJ: paní Simona Frank 464 629 970. 

13.5.2021 Mgr. František Němec, ředitel školy