Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

ve dnech 15. a 16. 6. 2021 se od 16.00 hod. a 17.00 hod. uskuteční schůzky zákonných zástupců podle jednotlivých tříd, za dodržení hygienicko-epidemických opatření, v altánu na dvoře školy (vchod bránou z ulice Lidická). V příloze je seznam žáků rozdělených do jednotlivých tříd podle identifikátoru přiděleného k Žádosti o přijetí. U každé třídy je uveden čas schůzky. Prosíme, aby se účastnil pouze jeden zástupce za rodinu z důvodu dodržení rozestupů.

Na schůzce obdržíte evidenční číslo žáka potřebné k platbám pro školní družinu a jídelnu. Po vyplnění evidenčního čísla je možné odevzdat Přihlášku ke stravování. Přihlášku ke stravování a informace ke školní jídelně najdete na stránkách naší školy:

Dostanete také předběžné informace ke školní družině (závazná přihláška bude k vyplnění 1.9.2021 na schůzce ve třídách).

Pokud ještě nemáte podanou žádost na Pardubickou kartu (potřebná k výdeji obědů), můžete donést vyplněnou žádost s fotkou označenou jménem a příjmením na schůzku. Zhotovené karty budou vydávány od 16. srpna 2021 v době od 8.00 do 12.00 hod. u vedoucí školní jídelny.

V příloze také najdete seznam pomůcek, které žáci obdrží ve škole a které je potřebné zakoupit rodiči.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. František Němec

3. 6. 2021