Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vás informace k nástupu Vašich dětí do nového školního roku 2021/2022.

1. První třídy

Středa 1.9.2021

8.00 hod – slavnostní přivítání před budovou školy

8.15 – 8.45 hod – žáci a rodiče ve třídách. Prosíme rodiče, aby při vstupu do budovy použili ochranu dýchacích cest (respirátor). Děti v tento den roušky mít nemusí.

8.45 hod – informační schůzka pro rodiče ve třídách, seznámení dětí se školní družinou.

Děti si s sebou vezmou do školy aktovku.

Čtvrtek 2.9.2021

3 vyučovací hodiny, 11.00 hod oběd a poté pobyt ve školní družině.

Pátek 3.9.2021

Výuka dle platných rozvrhů.

Prosíme rodiče, aby nám následující dny nevstupovali do prostoru školních šaten.

Testování: žáci prvních tříd se otestují antigenním testem 2.9.2021 ve své třídě. Při vstupu do školy budou mít ve společných prostorách roušku, u vchodu do budovy použijí dezinfekci na ruce. Rodič může přijít na první testování s dítětem do třídy. Další testování proběhne 6. a 9.9.2021.

2. Druhé až deváté třídy

Středa 1.9.2021

8.45 hod – otevření budovy, příchod do školy

9.00 hod – slavnostní zahájení ve třídách, projev ředitele školy

Žáci nemusí mít první den přezůvky. Přicházejí prostorem šaten, vydezinfikují si ruce a ve společných prostorách použijí roušku k ochraně dýchacích cest. Po slavnostním zahájení se otestují antigenními testy. Pokud došlo u žáků ke změnám (prodělání nemoci Covid 19, očkování…), donesou třídnímu učiteli potvrzení. Další testování proběhne 6. a 9.9.2021.

Čtvrtek 2.9.2021

1. stupeň – třídnické práce s třídním učitelem, konec výuky v 11.45 hod.

2. stupeň – třídnické práce s třídním učitelem, konec výuky ve 12.40 hod.

Pátek 3.9.2021

Výuka dle platných rozvrhů.

3. Školní družina

Provoz školní družiny bude již od 1.9.2021 od 6.00 hod do 17.00 hod.

Při testovacím dnu se žáci z ranní družiny otestují až ve své třídě.

Vyzvedávání žáků 2. a 3. třídy ze ŠD probíhá přihlášením se u hlavního vchodu čipem. Pokud žák odchází samostatně, musí donést „uvolňovací list“ podepsaný zákonným zástupcem.

Žáci 1. tříd a rodiče obdrží informace na třídních schůzkách 1.9.2021.

4. Kroužky, doučování (všichni žáci) a adaptační pobyty (1., 6. a 7. třídy)

Kroužky budou probíhat dle možností a epidemiologické situace. Všechny kroužky a doučování jsou pro žáky zdarma. Nabídku kroužků naleznete v příloze.

Adaptační pobyty pro určené třídy proběhnou ve škole.

1. třídy: 1.A – 13.9., 1.B – 14.9., 1.C – 15.9., 1.D – 16.9.

6. třídy: 6.A – 11. a 12.10., 6.B – 7. a 8. 10., 6. C – 4. a 5. 10., 6.D – 30.9. a 1.10.

7. třídy: 7.A – 8.9., 7.B – 7.9., 7.C – 6.9.

5. Školní jídelna

Z důvodu dlouhodobé nemoci našich kuchařek, bude do odvolání připravován pouze jeden oběd.

Přihlášení oběda bude prováděno automaticky vedoucí školní jídelny paní Simonou Frank.

Odhlášení oběda je možné ten den do 7.00 hod těmito způsoby:

–              přes webové stránky zspol3.cz (sekce školní jídelna, objednání obědů)

–              telefonicky – 464 629 970, 776 458 767

–              emailem – s.frank@zspol3.cz

V případě nemoci strávníka (pouze první den nemoci) je možné vyzvednout stravu v jednorázovém jídlonosiči od 11.00 – 11.30 hod u výdejového okénka v areálu školy, ostatní obědy je nutno odhlásit.

Částka – měsíční záloha (průměrná na 20 dní)

1) strávníci 6 – 10 let 540,- Kč (20 x 27,- Kč za oběd)

2) strávníci 11 – 14 let 580,- Kč (20 x 29,- Kč za oběd)

3) strávníci 15 a více let 600,- Kč (20 x 30,- Kč za oběd)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 3 (př. dosáhnutí věku 11 let v červnu – platba už 580,- Kč měsíčně). Přihlašovací jména a hesla jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny Simony Frank.

6. Přílohy

Ředitel školy vyhlašuje na 27.9. 2021 ředitelské volno.

Všem žákům přejeme mnoho zdaru v novém školním roce. Rodičům přejeme pevné nervy a šikovné děti. Všem pak především hodně zdraví a spokojenost v naší škole.

Vedení školy

Pardubice 26.8.2021