Letos se této netradiční soutěže účastnili žáci naší školy. Smíšené družstvo z 5.B ve složení Johana Anna Havrdová, Michaela Gerhartová, Lukáš Kúth a Filip Hanzal se svou prací umístilo na 1. místě v 1. kategorii v Pardubickém kraji. Postoupilo do celostátního finále, kde se umístilo ve své kategorii na skvělém 2. místě. K dosaženému výsledku gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Pavlína Lišková, garant družstva