Testování ve škole Jak na to ve škole – edu.cz

22.11. a 29.11.2021 připravujeme dle informací z MŠMT testování žáků. Začátek bude vždy od 8 hodin ve třídě. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a zákaz některých aktivit).

Veškeré úkony s testováním všichni žáci v září zvládali sami pod dohledem pedagogů a bez problému. Pokud přesto chcete být u testování svého dítěte domluvte se emailem nebo telefonicky se svým třídním učitelem na své přítomnosti. Umožněno to bude v čase od 7.30 do 7.45 hodin.

Přejeme Vám všem pevné zdraví, optimismus a naději, že se opět setkáme osobně.

S pozdravem

Mgr. František Němec, ředitel školy