Adapťák 6.B

Adapťák 6.B

Adapťák byl skvělý. Měli jsme plno aktivit. Pokaždé jsme byli v jiném týmu. Byla to zábava. Hodně jsme spolupracovali. Dozvěděli jsme se o sobě plno věcí. Přespali jsme v tělocvičně. Ráno jsme se posilnili koláčem a bábovkou od maminek a šli jsme na další aktivity. Za všechny šesté třídy moc děkujeme paní učitelce Evičce Draštíkové a paní asistence Lucce Kubátové.

XXI. Staročeská polabinská pouť

XXI. Staročeská polabinská pouť

Po roční odmlce způsobené pandemií se v sobotu 25. září 2021 uskutečnil 21. ročník tradiční Staročeské polabinské pouti. Tak jako v předchozích letech byla i letos naše škola jedním z pořadatelů této kulturní akce. Naši žáci devátých ročníků připravili pro nejmladší návštěvníky řadu soutěží o ceny, celým dnem prováděla moderátorská dvojice Bořivoj Hezký, náš bývalý kolega, s Renatou Kmoníčkovou, naší kolegyní, jež na pódiu nahradila Renátu Mertovou, která nás v loňském roce opustila navždy. Na pódiu vystoupil školní pěvecký sbor pod taktovkou Milana Slabého a za hudebního doprovodu pana učitele Ludvíka Dohunka, který zde dále vystoupil s flétnisty a program naší školy uzavřel sólo zpěvem a hrou na kytaru. Počasí přálo a dopoledne se opravdu vydařilo, jak je vidět na připojených fotografiích.
Vystoupení našich žáků můžete zhlédnout zde: školní pěvecký sbor video č. 1 a video č. 2, školní sbor flétnistů video.

Letní kempování u nás ve škole

Letní kempování u nás ve škole

Byla to „Letní výzva“

I na naší škole proběhly během letních prázdnin tzv. doučovací letní kempy. Byly realizovány 4 turnusy, celkem se v nich vystřídalo 60 žáků naší školy. S dětmi se průběžně učili, ale i hráli zkušení pedagogičtí pracovníci. Poděkování patří kolegyním a kolegům, kteří program pro děti připravili a též kuchyni restaurace U Krupičků za výbornou stravu. Všichni společně jsme letní výzvu zvládli.

Naše Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 se tohoto projektu účastnila jako partner společnosti „ITveSkole.cz“.

Vedení školy

Více o testování

Více o testování

Testování ve školách od 1.9.2021

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první nebo druhý den školního vyučování (2. ročník až 9. ročník 1.9., 1. ročník 2.9.), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.      

Žák si také může donést do školy certifikovaný antigenní test zakoupený zákonným zástupcem. U žáků v první a druhé třídě také umožňujeme udělat test za přítomnosti rodiče. Prosíme rodiče, aby se o té to skutečnosti dohodli předem se svojí třídní učitelkou.

Na základě výsledků veřejné zakázky byly pro testování v uvedených termínech vybrány antigenní testy zn. GENRUI.

Jak na to ve škole – edu.cz

Je žádoucí, aby testování v období 1. – 9. září 2021 proběhlo primárně právě antigenními testy GENRUI (neboť byly zakoupeny v rámci veřejné zakázky, ve které byly specifikovány vyšší nároky na kvalitu a spolehlivost testů, než v předchozích případech).

MŠMT disponuje rozhodnutím MZd, kterým je povoleno žadateli (BATIST Medical a.s.)  uvést na trh a do provozu diagnostický zdravotnický prostředek in vitro SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold), jehož výrobcem je Genrui Biotech Inc., pro použití laickou osobou; Prohlášení o shodě spolu s certifikátem vydaným oznámeným subjektem pro diagnostický zdravotnický prostředek in vitro určený pro sebetestování; Registraci výrobce v Registru zdravotnických prostředků SÚKL. Všechny výše uvedené dokumenty tvořily součást nabídky dodavatele a jsou přílohou kupní smlouvy.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021

Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).

Více informací o testování ve školách na: testovani.edu.cz

Žáci ocenění jako nejlepší z každé třídy za školní rok 2020 – 2021

Žáci ocenění jako nejlepší z každé třídy za školní rok 2020 – 2021

Třídní učitelé vybírají dva z každé třídy. Děti získávají od Společnosti přátel ZŠ Pardubice – Polabiny III, z.s. poukázku v hodnotě 200,-Kč na výběr knihy v knihkupectví Dobrovský v Paláci Pardubice.

Odměnění žáci za 2. pololetí 2020/2021
1.AAlžběta GrancováDaniel Belej
1.BElla ŠprincováTadeáš Málek
1.CEliška HojsováVít Půlpán
1.DVanessa ZhupnykDaniela Pešková
2.AVendula NovotnáMax Karafiát
2.BNikol SeidlováMatěj Šubrt
2.CElla RichtrováŠimon Dušek
3.AVeronika KrejcarováAdam Martiník
3.BEnkhlen UuriintsolmonPavel Mašata
3.CKlára ZemanováMatěj Šreibr
4.AAnna SmerekováPetr Sýkora
4.BAnežka HoráčkováAdéla Vacková
4.CJonáš KaplanJakub Vraštil
5.AEliška SedláčkováLukáš Křivský
5.BMonika MedňanskáTomáš Pelikán
5.CTereza KoženáRadek Erben
5.DAnna DudkováKarolína Urbanová
6.AAdéla BergováDavid Martiník
6.BIvo PapoušekMartina Šintáková
6.CAdéla SchauerováMartin Louvar
6.DAndrea ProcházkováTomáš Procházka
Vanda Hurychová
7.AZuzana PoláčkováMatyáš Janovský
7.BElla KarafiátováBarbora Prokopová
7.CPatrik IwaniecAleš Hlobil
8.APetr ŠvestkaDaniel Martiník
8.BValentina EliášováPatrik Končický
8.C Jakub SvobodaPatrik Málek
9.AMartin StočekMatyáš Burda
9.BOndřej DucháčVojtěch Červený
9.CMiriam PavlíkováPetr Věříš
9.DJan PřikrylStela Stillerová

Blahopřejeme všem a přejeme krásné prázdniny.

Mgr. František Němec

Výsledky voleb do školské rady Základní školy Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344

Výsledky voleb do školské rady Základní školy Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344

22.6.2021 proběhly volby zástupců pedagogických zaměstnanců.

Zvoleni na tříleté volební období byli: Mgr. Jan Sýkora, Mgr. Zuzana Příhodová

28.6.2021 proběhly volby zákonných zástupců žáků.

Průběh voleb:

V letošním roce se hlasovalo kvůli pandemickým omezením 28.6.2021 od 7.30 hodin do 17.00 hodin vhozením hlasovacího lístku do schránky ve vestibulu školy nebo zasláním zalepené obálky třídnímu učiteli.

Zvoleni na tříleté volební období byli: Mgr. Jan Bříza, Mgr. Romana Hermannová

Děkujeme všem kandidátům z řad pedagogů i rodičů žáků. Děkujeme za účast ve volbách a rodičům, kteří se voleb zúčastnili jako voliči, za jejich zájem o naši školu.

Mgr. František Němec, ředitel školy Pardubice 29.6.2021