Výběrové řízení do matematických tříd 2018

 

Informace k výběrovému řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Chcete, aby ve školním roce 2018/2019 Vaše dítě navštěvovalo třídu s rozšířeným vyučováním matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky, protože ho baví matematika a přírodní vědy?

Pak přijďte se svým páťákem ve čtvrtek 3. května 2018 ve 14 hodin do naší ZŠ Polabiny 3, v ulici npor. Eliáše 344, kde se koná výběrové řízení.

Čeká zde moderně vybavená škola s rekonstruovanými počítačovými učebnami, novými odbornými učebnami s interaktivními tabulemi, jazyková učebna, kvalitní vyučující i výuka vedená moderními formami a metodami práce.

Přijímáni budou žáci na základě výsledků testů z matematiky a studijních předpokladů. Testy jsou připravovány ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou.

Přihlášky můžete zasílat na mailovou adresu a.vlckova@zspol3.cz

Bližší informace Vám rádi poskytneme osobně nebo na telefonních číslech:

464629943 nebo 464629940.

 

Mgr. František Němec, ředitel školy