Seznam žáků přijatých do 1.roč. pro š.r. 2018/2019

Vyvěšeno dne 27.4. 2018

A 01/18 B 17/18 D 14/18
A 02/18 B 18/18 D 15/18
A 03/18 B 19/18 D 16/18
A 04/18 B 20/18 D 17/18
A 05/18 B 21/18 E 01/18
A 06/18 B 22/18 E 02/18
A 07/18 B 23/18 E 03/18
A 08/18 C 01/18 E 04/18
A 09/18 C 02/18 E 05/18
A 10/18 C 03/18 E 06/18
A 11/18 C 04/18 F 01/18
B 01/18 C 05/18 F 02/18
B 02/18 C 06/18 F 03/18
B 03/18 C 07/18 F 04/18
B 05/18 D 01/18 F 05/18
B 06/18 D 02/18 F 06/18
B 08/18 D 03/18 F 07/18
B 09/18 D 04/18 F 08/18
B 10/18 D 05/18 F 09/18
B 11/18 D 06/18 F 10/18
B 12/18 D 07/18 F 12/18
B 13/18 D 08/18 F 13/18
B 14/18 D 09/18
B 15/18 D 10/18
B 16/18 D 12/18

Základní informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2018/2019

Termín: 18. a 19. dubna 2018
Čas: vždy od 13.00 do 18.00 hodin
Místo: Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344

Povinná školní docházka ve školním roce 2018/2019 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Podrobnější informace (zapis2018_organizace_zapisu.pdf)

Kritéria a podmínky přijetí (zapis2018_kriteria_a_podminky_prijeti.pdf)

Školské obvody – spádovost (zapis2018_vyhlaska_obvody.pdf)

Mapa školských obvodů (zapis2018_mapa_obvodu.pdf)

Desatero pro rodiče (zapis2018_desatero_pro_rodice.pdf)

Jak dítěti pomoct (zapis2018_jak_diteti_pomoct.pdf)

Leták Magistrátu města Pardubic k zápisu (zapis2018_magistrat_info_letak.pdf)

Jak vyplnit žádost o pardubickou kartu (zapis2018_navod_zadost_pardubicka_karta.pdf)