Dne 7. února jsme se účastnili soutěže projektů Mladého chemika na škole SPŠCH Pardubice,  jako třída na téma „Automobil očima chemika.“ Pracovalo nás opravdu hodně a i s pomocí paní učitelky Sněhotové se nám s  velkým překvapením spolupráce vydařila. V rámci našeho projektu Zámky s.r.o. jsme natočili zábavné video „o způsobu krádeže automobilů“ a pak jsme s pomocí mentora upravili prezentaci pro porotu. Dále jsme se v rámci projektu vydali na exkurzi do blízké firmy v Přelouči  Kikertu, kde nás provedli skoro celým pracovištěm, jak legislativou, tak zpracováním a testovacími prostory proti poškození nebo hluku. První část soutěže se odehrávala v tělocvičně, kde jsme náš projekt měli na kartonových posterech a představovali jsme ho hodnotitelům a sponzorům soutěže. Druhá část byla v odborné učebně, kde jsme prezentovali náš projekt před odbornou porotou.  Soutěž jsme si užili a bereme ji jako jednu velkou zkušenost