Školská rada při ZŠ Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344

Aktuální složení Školské rady (leden 2018 – prosinec 2020):

Zvolení zástupci zákonných zástupců:

Mgr. Romana Hermannová

Mgr. Jan Bříza

Jmenovaní zástupci zřizovatele:

Ing. Iveta Skládalová

Ing. Aleš Fifka

Zvolení zástupci školy:

Mgr. Zuzana Příhodová

Mgr. Jan Sýkora – předseda Školské rady (kontakt: j.sykora@zspol3.cz)