Informace z naší školy

Mapa školy 2018

Dotazníkové šetření MAPA ŠKOLY V tomto školním roce se naše škola zapojila již potřetí do dotazníkového šetření Mapa školy, které bylo určené pro žáky, rodiče, pedagogy, ale i správní zaměstnance. V letech 2009 a 2014 jsme se z Individuální zprávy zpracované...

číst více

Odhlášení obědů na konci školního roku

Upozorňujeme strávníky, že poslední termín pro odhlášení obědů na dny 28. 6. 2018 a 29. 6. 2018 je možné do středy 27. 6. 2018 do 8.00 hodin a to elektronicky i telefonicky. V případě nemoci strávníka může být oběd vydán do jídlonosiče. Děkujeme za...

číst více

Ředitelské volno 27. – 29.6.2018

S ohledem na probíhající rekonstrukci odborných učeben a dalších částí budovy v naší škole musíme přistoupit ke změnám termínů v organizaci školního roku 2017/2018. 26. 6. 2018 Vydání vysvědčení 27. 6. – 29. 6. 2018   Volno ředitele školy V době ředitelského volna...

číst více

Proč zvolit naši školu

Jsme kompletně zrekonstruovaná škola, kde jsou s tradicí od 80.let třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
Ale nejen díky matematicko-přírodovědným třídám se naše škola stabilně pohybuje nad průměrem ČR dle různých srovnávacích testů České školní inspekce i jiných institucí. Je to také zásluha 100% aprobovaného učitelského sboru s individuálním, osobním přístupem k žákům s důrazem na spolupráci s rodiči – vždyť „Ve třech se to lépe táhne“.

Spolupracujeme

Zapojení školy v projektech