Informace z naší školy

Sběrová rána 25. -27. 9. 2018

Tradiční sběr starého papíru se bude konat ve dnech 25. – 27. září 2018 opět v časovém rozmezí od 7,00 do 8,00 hodin na školním dvoře. Sbírají se jako již tradičně časopisy, noviny i kartony, drobné elektro, použité baterie a staré železo. Papír nemusíte svazovat,...

číst více

Pronájem tělocvičen 2018/2019

Dobrý den, nabízíme možnost pronájmu tělocvičen naší školy v následujících dnech: PONDĚLÍ MT 15:30 – 17:00   20:00 – 21:00 hod. ÚTERÝ VT 16:00 – 17.00        20:00 – 21:00 hod. MT 15:30 – 16:30      20:00 – 21:00 hod. STŘEDA MT 15:30 – 17:00       19:30 – 21:00 hod....

číst více

Mapa školy 2018

Dotazníkové šetření MAPA ŠKOLY V tomto školním roce se naše škola zapojila již potřetí do dotazníkového šetření Mapa školy, které bylo určené pro žáky, rodiče, pedagogy, ale i správní zaměstnance. V letech 2009 a 2014 jsme se z Individuální zprávy zpracované...

číst více

Ředitelské volno 27. – 29.6.2018

S ohledem na probíhající rekonstrukci odborných učeben a dalších částí budovy v naší škole musíme přistoupit ke změnám termínů v organizaci školního roku 2017/2018. 26. 6. 2018 Vydání vysvědčení 27. 6. – 29. 6. 2018   Volno ředitele školy V době ředitelského volna...

číst více

Noc s Andersenem 2018 – 8. ročník

V pátek 23. března 2018 se 56 žáků naší školy ze tříd 1. B, 1. C a 5. A  zúčastnilo populárního pohádkového nocování. Páťáci nocovali v duchu Rychlých šípů a prvňáčci s Povídáním o pejskovi a kočičce. Navázali jsme spolupráci s Eurocentrem a Beksou Pardubice. Paní...

číst více

Čarodějnice 2018

Polabinské čarodějnice se konají v pátek 27.4.2018 od 17.00 hodin na louce vlevo u stezky od mostu P.Wonky k Bajkalu. Vuřty na opékání možno zakoupit na místě. Leták...(carodejnice2018.pdf)

číst více

Proč zvolit naši školu

Jsme kompletně zrekonstruovaná škola, kde jsou s tradicí od 80.let třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
Ale nejen díky matematicko-přírodovědným třídám se naše škola stabilně pohybuje nad průměrem ČR dle různých srovnávacích testů České školní inspekce i jiných institucí. Je to také zásluha 100% aprobovaného učitelského sboru s individuálním, osobním přístupem k žákům s důrazem na spolupráci s rodiči – vždyť „Ve třech se to lépe táhne“.

Spolupracujeme

Zapojení školy v projektech