Informace z naší školy

Dotazy k distanční výuce 2

Dotazy k distanční výuce 2

Časté dotazy II. 21.10.2020 Vážení rodiče a milí žáci, předkládáme Vám aktuální informace k distanční výuce. Věříme, že společně to zvládneme. Bakaláři – hlavní zdroj informací, domácích úkolů, spojení s třídním učitelem, …kde hledat informace:„Domácí úkoly“ –...

pokračovat ve čtení
Časté dotazy k distanční výuce

Časté dotazy k distanční výuce

(informace o online výuce přidány pod článek) Distanční výuka od 14.10. do 23.10.2020.Distanční výuka je výuka na dálku různými nástroji (Bakalář, pracovní listy, …)Online výuka na II. stupni (6. – 9. třída) v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk –...

pokračovat ve čtení
Škola dle vládního nařízení uzavřena

Škola dle vládního nařízení uzavřena

Vážení rodiče, od 14.10. do 23.10. 2020 bude škola dle vládního nařízení uzavřena. Přechází se na distanční výuku (výuka na dálku). Jako hlavní nástroj bude použit program Bakaláři. Dále mají vyučující připraveny nástroje programu Microsoft Teams, ke kterému mají...

pokračovat ve čtení
Informace pro rodiče v IZS

Informace pro rodiče v IZS

Vážení rodiče, naše škola byla vybrána k zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí:   obecní policie;poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;příslušníci ozbrojených sil;zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další...

pokračovat ve čtení
Výskyt onemocnění COVID-19

Výskyt onemocnění COVID-19

Vážení rodiče, z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 v naší škole po konzultaci s KHS nám bylo doporučeno: do 15. 10. 2020 povinné nošení roušek u žáků 1. stupně (1. – 5. třída) během vyučování i ve společných prostorách žáci musí mít připraveno na den...

pokračovat ve čtení
Dočasné zrušení kroužků

Dočasné zrušení kroužků

Vážení rodiče, vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a omezení volnočasových aktivit budou školní kroužky zrušeny do odvolání. Předpokládaný konec opatření je 18. 10.  Částka za kroužek bude snížena o počet neodučených kroužků. Týká se to kroužků: vaření,...

pokračovat ve čtení

Proč zvolit naši školu

Jsme kompletně zrekonstruovaná škola, kde jsou s tradicí od 80.let třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
Ale nejen díky matematicko-přírodovědným třídám se naše škola stabilně pohybuje nad průměrem ČR dle různých srovnávacích testů České školní inspekce i jiných institucí. Je to také zásluha 100% aprobovaného učitelského sboru s individuálním, osobním přístupem k žákům s důrazem na spolupráci s rodiči – vždyť “Ve třech se to lépe táhne”.

Spolupracujeme

Zapojení školy v projektech