Společnost přátel ZŠ Pardubice-Polabiny III

Schůze společnosti (zvolených zástupců rodičů z jednotlivých tříd školy) probíhají zpravidla v den rodičovských schůzek, hodinu před jejich začátkem ve sborovně školy.