Školní družina

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků po absolvování výuky ve škole. Školní družina je mezistupněm mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině, není sociální službou. Zájmové vzdělávání ve školní družině je nutné chápat jako součást společenské adaptace žáka.

Školní družina je součástí základní školy. Má 9 oddělení, které navštěvuje přes 250 žáků. Každé oddělení vede kvalifikovaná vychovatelka s odborným vzděláním. Provozní doba školní družiny je každý všední den od 6:00 do 8:00 hod. a dále od konce vyučování žáků do 17:00 hod.

Žáci, kteří školní družinu navštěvují, se věnují různým druhům činností v odděleních ŠD, tělocvičnách školy, školním hřišti i mimo areál školy. Při výběru činností se snažíme vytvořit atmosféru pohody, kde respektujeme spontánní a svobodný projev žáků, kteří zde tráví většinu dne. Žáci mají možnost také v rámci chodu ŠD navštěvovat zájmové kroužky vedené vychovatelkami a divadelní představení ve VČD.

Vedoucí školní družiny
Dana Málková
Telefon
+420 464 629 951 / 952
E-mail
d.malkova@zspol3.cz

Telefony do oddělení školní družiny

do  13:30 hodin

číslo oddělení telefonní číslo vychovatelka
I. 952 Málková Dana
II. 972 Chlubnová Zdeňka
III. 967 Ventluková Lenka
IV. 962 Vlašičová Gabriela
V. 974 Francová Tereza
VI. 974 Sůrová Radmila
VII. 953 Kubátová Lucie
VIII. 953 Šutorová Simona
IX. 974 Dogunek Olga

Odpolední družina

od 15:00 - 16:00 (17:00) hodin

číslo oddělení telefonní číslo
III., V., IX. - do 16:00 967
IV., VI., VIII. - do 16:00 962
I., II., VII. - do 17:00 972

Provoz školní družiny

Školní družina je v provozu
Po - Pá   6:00 - 8:00 hod. a 11:45 - 17:00 hod.

Žáci přicházejí do ranní školní družiny mezi 6:00 – 7:30 hod. hlavním vchodem ZŠ.

Odchody žáků jsou stanoveny pouze na tyto hodiny: 13:30 hod., 15:00 – 17:00 hod.

V případě odchodu žáka mimo čas uvedený na přihlášce prosíme rodiče o písemnou zprávu s datem, časem a podpisem zákonného zástupce.

Provoz školní družiny o prázdninách je při minimálním počtu 10 žáků od 8:00 do 15:00 hod.

Účast je třeba nahlásit nejméně 15 pracovních dní před začátkem prázdnin.

Pro dodržování pitného režimu je ve školní družině k dispozici sirup a žáci si mají možnost připravit pití do přinesených lahví.

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněné přihlášky a splnění daných kritérií stanovených pro přijímání žáků do ŠD.