Školní družina

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků po absolvování výuky ve škole. Školní družina je mezistupněm mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině, není sociální službou. Zájmové vzdělávání ve školní družině je nutné chápat jako součást společenské adaptace žáka.

Školní družina je součástí základní školy. Má 9 oddělení, které navštěvuje přes 250 žáků. Každé oddělení vede kvalifikovaná vychovatelka s odborným vzděláním. Provozní doba školní družiny je každý všední den od 6:00 do 8:00 hod. a dále od konce vyučování žáků do 17:00 hod.

Žáci, kteří školní družinu navštěvují, se věnují různým druhům činností v odděleních ŠD, tělocvičnách školy, školním hřišti i mimo areál školy. Při výběru činností se snažíme vytvořit atmosféru pohody, kde respektujeme spontánní a svobodný projev žáků, kteří zde tráví většinu dne. Žáci mají možnost také v rámci chodu ŠD navštěvovat zájmové kroužky vedené vychovatelkami a divadelní představení ve VČD.

Vedoucí školní družiny
Dana Málková
Telefon
+420 464 629 951 / 952
E-mail
d.malkova@zspol3.cz

Provoz školní družiny

Školní družina je v provozu
Po – Pá   6:00-8:00 a 11:45-17:00

Žáci přicházejí do ranní školní družiny mezi 6:00 – 7:30 hod. hlavním vchodem ZŠ.

Odchody žáků jsou stanoveny pouze na tyto hodiny: 13:30 hod., 15:00 – 17:00 hod.

V případě odchodu žáka mimo čas uvedený na přihlášce prosíme rodiče o písemnou zprávu s datem, časem a podpisem zákonného zástupce.

Provoz školní družiny o prázdninách je při minimálním počtu 10 žáků od 8:00 do 15:00 hod.

Účast je třeba nahlásit nejméně 15 pracovních dní před začátkem prázdnin.

Pro dodržování pitného režimu je ve školní družině k dispozici sirup a žáci si mají možnost připravit pití do přinesených lahví.

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněné přihlášky a splnění daných kritérií stanovených pro přijímání žáků do ŠD.

}

Zastihnete nás 7:30 - 15:30