Kontakty

Základní údaje školy

Oficiální název
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
Adresa
npor. Eliáše 344, 530 09 Pardubice
60159022
DIČ
nejsme plátci DPH
IZO
060159022
ID datové schránky
kb5hkzu
Bankovní účet
9701526524/0600

Kontaktní údaje kanceláře – podatelny školy

Úřední hodiny podatelny
7:30 – 15:30 hodin
Telefon
+420 464 629 941
E-mail kanceláře
zspol3@zspol3.cz
Adresa e-podatelny
podatelna@zspol3.cz
ID datové schránky
kb5hkzu
Pravidla elektronického podání

Vedení školy

Ředitel školy
Mgr. František Němec +420 464 629 940 f.nemec@zspol3.cz
Zástupce ŘŠ pro 2. stupeň
Mgr. Alena Vlčková +420 464 629 943 a.vlckova@zspol3.cz
Zástupce ŘŠ pro 1. stupeň
Mgr. Daniela Svobodová +420 464 629 942 d.svobodova@zspol3.cz
Vedoucí školní družiny
Dana Málková +420 464 629 951 / 952 d.malkova@zspol3.cz
Vedoucí ekonomického úseku
Bc. Jana Menclová +420 464 629 941 zspol3@zspol3.cz

Školní poradenské pracoviště

Vedoucí poradenského týmu
Výchovný poradce pro 2.st.
Poradce pro volbu povolání
Mgr. Eva Draštíková +420 464 629 968 e.drastikova@zspol3.cz
Školní preventista
Výchovný poradce pro 1.st.
Péče o integrované žáky
Mgr. Lenka Jírková +420 464 629 968 l.jirkova@zspol3.cz
Školní psycholog
Mgr. Eva Ulrychová +420 464 629 964
+420 774 900 764
e.ulrychova@zspol3.cz
Školní logoped
Speciální pedagog
Mgr. Renáta Mertová +420 464 629 944 r.mertova@zspol3.cz
Školní logoped
Mgr. Iva Paukrt-Wasserbauerová +420 464 629 978 i.paukrtova@zspol3.cz

Školní jídelna

Telefon
+420 464 629 970
E-mail
s.frank@zspol3.cz
IZO
102842701
Bankovní účet
10006-9701526524/0600

Školní družina

Telefon
+420 464 629 951
E-mail
d.malkova@zspol3.cz
IZO
117500321
Bankovní účet
184516158/0600

e-mailový kontakt na pedagogické pracovníky

Každý pedagog má e-mail ve tvaru: první písmeno křestního jména (tečka) příjmení (zavináč) zspol3.cz

Igor Hnízdo by tedy měl e-mail: i.hnizdo@zspol3.cz

Seznam telefonních čísel

pro školní rok 2018 / 2019

Telefonní seznam ve formátu PDF

Telefonní číslo je ve tvaru +420 464 629 XXX, kde XXX je nahrazeno klapkou uvedenou níže.

Jméno

Klapka

Místnost

Jméno

Klapka

Místnost

Bečková Alena
946
mzdová účetní
Otevřelová Petra

956

kabinet chemie, tř. učitelka 6.C

Dogunek Olga

974

ŠD

Pajorová Michaela

959

kabinet těl. výchovy, učitelka

Draštíková Eva

968

výchovná poradkyně

Paříková Jana

957

kabinet výtv. vých., tř. učit. 9.A

Dřevikovská Dagmar

954

kabinet čes. jazyka, učitelka

Paukrtová Wasser. Iva

978

kabinet zeměpisu, tř. učit. 4.B

Francová Tereza

974

ŠD

Pecková Daniela

949

knihovna, učitelka

Frank Simona

970

vedoucí školní jídelny

Pelcáková Monika

978

kabinet zeměpisu, tř. učit. 7.D

Hegrová Ivana

965

kabinet jazyků, tř. učitelka 6.B

Radiměřská Petra

966

kabinet přírodopisu, učitelka

Hermannová Romana

966

kab. přírodopisu, tř. učit. 8.B

Sochorová Gabriela

955

kabinet dějepisu, učitelka

Hrabánková Monika

956

kabinet chemie, tř. učitelka 7.C

sborovna 1. stupně

975

sborovna 1. stupně

Chlubnová Zdeňka

972

ŠD

sborovna 2. stupně

950

sborovna 1. stupně

Janyšková Radka

959

kabinet těl. výchovy, učitelka

Sněhotová Zdena

958

kabinet fyziky, tř. učitelka 7.A

Jírková Lenka

968

výchovná poradkyně

Středa Petr

958

kabinet fyziky, tř. učitel 8.A

Kerblerová Radka

975

sborovna 1. st., tř. učitelka 6.A

Sůrová Radmila

974

ŠD

Kolínová Andrea

959

kabinet těl. výchovy, učitelka

Svobodová Daniela

942

zástupce ředitele školy 1. st.

Křenová Jana

966

kab. přírodopisu, tř. učit. 7.B

Sýkora Jan

945

kabinet informatiky, tř. učitel 8.C

Kubátová Lucie

953

ŠD

Šutorová Simona

953

ŠD

Kučerová Světlana

965

kabinet jazyků, učitelka

Tilgner Jiří

954

kab. českého jaz., tř. učitel 9.C

Lesná Lenka

955

kabinet dějepisu, učitelka

Trojan Stanislav

963

školník

Málková Dana

952

Vedoucí ŠD

Ulrychová Eva

964

školní psycholog

Menclová Jana

941

vedoucí ekonomického úseku

Ventluková Lenka

967

ŠD

Menclová Jana

947

kancelář školy

Vlašičová Gabriela

962

ŠD

Mertová Renata

944

logopedie, speciální pedagog

vychovatelky ŠD

951

zástupce ředitele školy 2. st.

Mocek Tomáš

961

kabinet dílen, učitel

Vlčková Alena

943

zástupce ředitele školy 2. st.

Němec František

940

ředitel školy

Weyskrabová Ivana

957

kab. výtv. výchovy, tř. učit. 9.B

Základní škola Polabiny 3

npor. Eliáše 344
Polabiny III
530 09 Pardubice