Projekt: EU peníze školám

V rámci projektu EU Peníze školám pod registračním číslem CZ.1.07/1.4.00/21.3069 s názvem ,,My jsme tři“ byly na naší škole vytvořeny digitální učební materiály v těchto předmětech:

Stupeň – matematika, český jazyk, anglický jazyk,prvouka, přírodověda, vlastivěda, hudební výchova
Stupeň – matematika, fyzika,český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, zeměpis, dějepis, přírodopis, občanská výchova,výtvarná výchova, finanční gramotnost

Všechny DUMY jsou uloženy na našem školním úložišti. Pokud byste měli zájem o některý z vytvořených materiálů, můžete kontaktovat níže uvedené koordinátory projektu.

Mgr. Eva Draštíková – e.drastikova@zspol3.cz

Mgr. Lenka Jírková – l.jirkova@zspol3.cz