V pátek 9.11., v rámci knižního veletrhu “Zámek plný knih”, byly v prostorách Rytířských sálů pardubického zámku vyhlášeny výsledky astronomicko-dějepisné soutěže “Ke hvězdám“, pořádané Východočeským muzeem v Pardubicích. Soutěže se za naší školu zúčastnila dvě soutěžní družstva a obě v soutěži zabodovala! Na prvním místě celkového pořadí soutěžních družstev se umístilo soutěžní družstvo ze třídy 8.A, na druhém místě družstvo třídy 9.B!