Matematická olympiáda 2018 – 2019

Matematická olympiáda 2018 – 2019

V okresních kolech soutěže se naši žáci umístili:
– kategorie 5. ročníků: 5. místo Lucie Stočková
– kategorie 6. ročníků:
2. místo Eva Poláčková (VI.A) 
3. místo Petr Švestka (VI.A)
4. místo Martina Černá (VI.A)
– kategorie 7. ročníků: 3. místo Simona Kalová (VII.A) 
– kategorie 8. ročníků: 1. místo Ivana Ludvíková (VIII.A) 
– soutěž v kategoriích 5. – 8. tříd končí okresním kolem
– kategorie 9. ročníků: 3. místo Pavlína Švestková – postup do krajského kola soutěže

Soutěže z biologie 2018 – 2019

Soutěže z biologie 2018 – 2019

Dne 8.4.2019 proběhlo krajské kolo Geologické olympiády. Naši školu reprezentovala Adéla Černá z  9. A., která si vybojovala nádherné 2. místo. Součástí soutěže bylo poznávání nerostů a hornin ze sbírek Východočeského muzea a písemný vědomostní test.

Dne 10.4.2019 proběhlo v DDM Delta na Dukle okresní kolo Biologické olympiády v kategorii D (6. – 7. ročník ). V této kategorii naši školu zastupovala Martina Černá z 6. A. Ve velké konkurenci získala úžasné
1. místo, a tím postupuje do krajského kola soutěže.

Dne 16.4.2019 proběhlo okresní kolo Biologické olympiády  – kategorie C pro žáky 8. – 9. ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V okresním kole naší školu reprezentovala žákyně Adéla Černá z IX.A, která se umístila na 2. místě a postupuje do krajského kola soutěže. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole soutěže.

Astronomická olympiáda 2018 – 2019

Astronomická olympiáda 2018 – 2019

V krajském korespondenčním kole kategorie GH (6. – 7. třídy) jsme zaznamenali mimořádný úspěch:
1. místo: Martina Černá (VI.A) – postup do republikového finále!
3. místo: Petr Švestka (VI.A)
4. místo: Eva Poláčková (VI.A)
Z deseti úspěšných řešitelů v Pardubickém kraji je sedm našimi žáky!
Výsledky dalších žáků jsou k vidění zde.

Velmi úspěšní jsme byli i v kategorii EF (8. – 9. třídy):
1. místo: Adéla Černá (IX.A)
3. místo: Markéta Poláčková (VIII.A)
5. místo: Marek Novotný (VIII.A)
Z devíti úspěšných řešitelů v Pardubickém kraji je šest našimi žáky!
Výsledky dalších žáků jsou k vidění zde.

Fyzikální olympiáda          2018 – 2019

Fyzikální olympiáda 2018 – 2019

V okresním kole fyzikální olympiády se v kategorii F (osmé třídy) umístily naše soutěžící:
1. místo: Ivana Ludvíková (VIII.A)
3. místo: Markéta Poláčková (VIII.A)
Okresním kolem soutěž v dané kategorii končí.


V okresním kole fyzikální olympiády se v kategorii E (deváté třídy) umístili naši soutěžící:
6. místo: Adéla Černá (IX.A)
9. místo: Pavlína Švestková (IX.A)
Obě soutěžící postoupily do krajského kola soutěže.

Olympiáda v českém jazyce 2018 – 2019

Dne 4.4.2019 se v Domě dětí a mládeže Beta Pardubice konalo krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně z 9.A:
1) Adéla Černá se umístila na 1. místě a postoupila do celostátního kola
2) Michaela Karafiátová obsadila pěkné osmé místo.
Oběma děvčatům gratulujeme a přejeme jim další úspěchy!

V okresním kole soutěže, konaném v úterý 29. ledna 2019, se v konkurenci 50 žáků z 27 škol umístily naše soutěžící na prvních dvou místech:
1. místo:  Adéla Černá (IX.A)
2. místo: Michaela Karafiátová (IX.A)

Mladý chemik 2018 – 2019

Ve středu 20. 3. 2019 proběhlo v ABC Klubu Na Olšinkách slavnostní vyhlášení sou­těže „Mla­dý che­mik“, kde naše škola obsadila 2. místo v kategorii „Nejlepší škola“ zásluhou žáků 9. ročníku, kteří mezi 417 soutěžícími v kategorii jednotlivců dosáhli skvělých výsledků:
Michaela Karafiátová 13. místo
Adéla Černá 12. místo
Pavlína Švestková 8. místo

V kategorii „Nejlepší učitel“ patřilo 2. místo Mgr. Monice Hrabánkové, která děti na soutěž připravovala.
Všem soutěžícím blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a oceňujeme úsilí, které přípravě věnovali.